Tour lễ 30/4 và 1/5 trong nước

Chùm tour lễ 30/4 và 1/5

TP. Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh
Thời gian : Trong ngày
Phương tiện : Xe cổ (Honda 67, Honda Dame)
Ký ức về lực lượng đặc công quân Giải phóng miền Nam quả cảm cùng...