Tour Đài Loan

Image

Du lịch đón Tết Nguyên Đán 2018 tại Đài Loan [Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc] Mùng 7

TP. Hồ Chí Minh - Đài Loan

- Đón Tết Nguyên Đán 2018 tại Đài Loan - mãnh hổ kinh tế của...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Vanilla

Giá từ

18,990,000

Chi tiết
Image

Du lịch Đài Loan [Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc] (Mùng 6 Tết)

TP. Hồ Chí Minh - Đài Loan

- Đón Tết Nguyên Đán 2018 tại Đài Loan - mãnh hổ kinh tế của...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Vanilla

Giá từ

18,990,000

Chi tiết
Image

Du lịch Đài Loan [Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng] (Mùng 4 Tết)

TP. Hồ Chí Minh - Đài Loan

- Khám phá hành trình Đài Loan với mức giá tiết kiệm, chất lượng tiêu...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Việt Nam

Giá từ

25,990,000

Chi tiết
Image

Du lịch đón Tết Nguyên Đán 2018 tại Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc

Hà Nội - Đài Loan

- Khám phá Đài Loan - hòn đảo xinh đẹp được bao bọc bởi biển...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Việt Nam

Giá từ

21,600,000

Chi tiết
Image

Du lịch đón Tết Nguyên Đán 2018 tại Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Hà Nội - Đài Loan

- Khám phá Đài Loan - hòn đảo xinh đẹp được bao bọc bởi biển...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Việt Nam

Giá từ

20,500,000

Chi tiết
Image

Du lịch Đài Loan 5 ngày [Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc]

TP. Hồ Chí Minh - Đài Loan

- Khám phá mãnh hổ kinh tế của châu Á với nhiều dấu ấn lịch...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Việt Nam

Giá từ

17,990,000

Chi tiết
Image

Du lịch xứ Đài [đài bắc - đài trung - cao hùng]

Hà Nội - Đài Loan

- Khám phá Đài Loan - hòn đảo xinh đẹp được bao bọc bởi biển...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Vietjet

Giá từ

10,990,000

Chi tiết
Image

du lịch đài loan [tết nguyên đán] đài trung - đài bắc (Mùng 1 Tết)

TP. Hồ Chí Minh - Đài Loan

- Đón Tết Nguyên Đán 2018 tại Đài Loan - mãnh hổ kinh tế của...
Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Hàng không Việt Nam

Giá từ

18,990,000

Chi tiết
Image

Du lịch đài bắc - đài trung - cao hùng [miễn visa đài loan có điều kiện]

Hà Nội - Đài Loan

- Khám phá Đài Loan - hòn đảo xinh đẹp được bao bọc bởi biển...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Việt Nam

Giá từ

13,800,000

Chi tiết
Image

Du lịch Đài Loan [cao hùng - đài trung - đài bắc]

TP. Hồ Chí Minh - Đài Loan

- Khám phá mãnh hổ kinh tế của châu Á với nhiều dấu ấn lịch...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Vietjet

Giá từ

13,490,000

Chi tiết
Image

Du lịch Đài Loan [cao hùng - đài trung - đài bắc - Công viên Dương Minh Sơn]

TP. Hồ Chí Minh - Đài Loan

- Khám phá mãnh hổ kinh tế của châu Á với nhiều dấu ấn lịch...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Việt Nam

Giá từ

15,990,000

Chi tiết
Image

du lịch đài loan [tết nguyên đán] đài trung - đài bắc (30 Tết)

TP. Hồ Chí Minh - Đài Loan

- Đón Tết Nguyên Đán 2018 tại Đài Loan - mãnh hổ kinh tế của...
Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Hàng không Vanilla Air

Giá từ

16,990,000

Chi tiết
Image

du lịch đài loan [tết nguyên đán] cao hùng - đài trung - đài bắc (Mùng 1, 2, 4 Tết)

TP. Hồ Chí Minh - Đài Loan

- Đón Tết Nguyên Đán 2018 tại Đài Loan - mãnh hổ kinh tế của...
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Hàng không Vietjet

Giá từ

22,990,000

Chi tiết