Phụ thu cho lựa chọn 3 - [Combo cáp treo + buffet trưa tại Bà Nà Hills] - chiều cao từ 1m – dưới 1m4

Giá từ: 940.000

- LỰA CHỌN 3 (Combo cáp treo + buffet trưa tại Bà Nà Hills) cho 1 trẻ em (chiều cao từ 1m – dưới 1m4)

Dịch vụ khác