Phụ thu cho lựa chọn 3 - [Combo cáp treo + buffet trưa tại Bà Nà Hills] - chiều cao từ 1m4 trở lên

Giá từ: 1.240.000

- LỰA CHỌN 3 (Combo cáp treo + buffet trưa tại Bà Nà Hills) cho 1 người lớn (chiều cao từ 1m4 trở lên)

Dịch vụ khác