PHỤ THU LỰA CHỌN 3 - (Combo cáp treo + buffet trưa tại Bà Nà Hills) - chiều cao từ 1m – dưới 1m4

Dịch vụ khác