Phụ thu phòng đơn - Tour Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - Peliku - Thủy Điện Ialy

Giá từ: 1.150.000

Khách sạn tại Buôn Ma Thuột: Sài Gòn - Ban Mê 
Khách sạn tại Pleiku: Khánh Linh 
Hoặc các khách sạn khác tương đương

Sảnh khách sạn Sài Gòn - Ban Mê

Phòng khách sạn Sài Gòn - Ban Mê

Sảnh khách sạn Khánh Linh

Dịch vụ khác