Lịch khởi hành Đông Nam Á - Tháng 4, 5, 6, 7/2020

* Lịch và giá tour sẽ được cập nhật thường xuyên theo tình hình hàng không 
* Tour khởi hành từ Tp HCM

TOUR GIÁ (VND) NGÀY ĐI NGÀY VỀ HÀNG KHÔNG THAM KHẢO
THAILAND - REGULAR - KAAN SHOW (5 ngày)
(Tiger Zoo + Kaan Show -  Hoàng Cung – Chùa Phật Ngọc Lục Bảo – Chùa Vàng – Dảo San Hô – An Tối Baijoke Sky)
10.999.000 05/04 09/04 HK VN
Ks 4 sao tại BKK + 3 sao tại PTY
10/04 (Tết Song Kran)
 
08/04 11/04  
17/04 21/04  
13/05 15/05  
17/05 21/05  
22/05 26/05  
24/05 28/08  
29/05 02/06  
30/05 06/06  
31/05 07/06  
11.499.000 10/04 15/04  
14.999.000 28/04 02/05  
29/04 03/05  
30/04 04/05  
11.499.000 01/06 05/06    
07/06 11/06    
08/06 12/06    
11.899.000 14/06 18/06    
24/06 28/06    
29/06 03/07    
01/07 05/07    
06/07 10/07    
10/07 14/07    
13/07 17/07    
15/07 19/07    
19/07 23/7    
22/07 26/7    
26/07 30/7    
29/07 02/08    
THAILAND - REGULAR - MUAY THAI (5 ngày)
(Tiger Zoo + Kaan Show -  Hoàng Cung – Chùa Phật Ngọc Lục Bảo – Chùa Vàng – Dảo San Hô – An Tối Baijoke Sky)
10.999.000 30/05 03/06 HK TG
Ks 4 sao tại BKK + 3 sao tại PTY
 
11.999.000 06/06 10/06  
13/06 17/06  
27/06 01/07  
04/07 08/07  
09/07 13/07  
11/07 15/07  
18/07 22/07  
25/07 29/07  
THAILAND - IKO (5 ngày)
Underwater World + Chùa Vàng +  Nanta Show + Ct Full – Đảo San Hô – Ancient City
8.999.000 01/04 05/04 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
15/04 19/04 HK VN (Khách Sạn 3 Sao) - (Tết Song Kran)  
8.699.000 24/04 28/04 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
26/04 30/04  
08/05 12/05  
15/05 19/05  
20/05 24/05  
27/05 31/05  
8.499.000 07/04 11/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
23/04 27/04  
05/05 09/05  
12/05 16/05  
19/05 23/05  
28/05 28/05  
8.699.000 09/04 14/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)
(Tết Song Kran)
 
16/04 20/4  
9.999.000 28/04 02/05 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
10.999.000 30/04 04/05  
8.999.000 28/05 01/06  
02/06 06/06  
06/06 12/06  
11/06 15/06  
16/06 20/06  
23/06 27/06  
26/06 30/06  
30/06 04/06  
9.299.000 05/06 09/06 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
12/06 14/06  
15/06 19/06  
22/06 26/06  
28/06 02/07  
05/07 09/07  
12/07 16/07  
17/07 21/07  
20/07 24/07  
24/07 28/07  
27/07 31/07  
31/07 04/08  
THÁI LAN -  SUPER IKO (5 ngày)
Chùa Wat Nong Ket + Khau Chee Chan + Chợ Nổi Pattaya + Tiger Zoo + Snake Farm + Chùa Vàng + Jometine
6.999.000 21/04 25/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
07/05 11/05  
14/05 18/05  
21/05 25/05  
7.499.000 02/04 06/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
14/04 18/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)
(Tết Song Kran)
 
8.999.000 28/04 02/05 HK FD (Khách Sạn 3 Sao)  
7.999.000 04/06 08/06 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
09/06 13/06  
13/06 17/06  
20/06 24/06  
25/06 29/06  
24/06 01/07  
THÁI LAN - PHUKET  (4 ngày)
Vịnh Phang Nga - Đảo Hey Hey - Tặng Vé Xem Simon Star Show
12.499.000 02/04 05/04 HK VJ (Khách Sạn 4 Sao)  
16/04 19/04  
04/06 07/06  
18/06 21/06  
14.999.000 28/04 02/05 HK VN (Khách Sạn 4 Sao)  
11.999.000 07/05 10/05 HK VJ (Khách Sạn 4 Sao)  
21/05 24/05  
THÁI LAN - CHIANG MAI (4 ngày)
Chiang Mai - Chiang Rai - Golden Triangle (Doi Suthep - Borsang Umbrella Village - White Temple - Boat Trip Along Mekong River)
8.999.000 23/04 26/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
14/05 17/05  
11/06 13/06  
25/06 28/06  
10.299.000 30/04 02/05  
9.999.000 28/05 31/05  

SINGAPORE (4 ngày) - (FULL - USS) 
City Tour - Madame Tussauds - Universal Studios - Đập Nước Nhân Tạo - Nhạc Nước - Phật Nha Tự

13.490.000 10/04 13/04 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
29/05 01/06  
14.490.000 17/06 20/06  
31/07 03/08  
14.999.000 24/06 27/06  
SINGAPORE (4 ngày) - CHƯƠNG TRÌNH FULL ( KHÔNG CÓ NGÀY TỰ DO) 
Vườn Năng Lượng - Đập Nước Nhân Tạo - Nhạc Nước - Vườn Chim Jurong - Imm Outlet – Haji Lane
12.990.000 17/04 20/04 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
08/05 11/05  
15/05 18/05  
10/06 13/06  
SINGAPORE (4 ngày) - ( FULL – SINGAPORE ZOO & RIVER SAFARI) –  CITY TOUR
Gardens By The Bay (Take Foto Only Outside)  – Marina Barrage – Mt Faber – Sentosa - Wings Of Time - Singapore Zoo + Tram Ride (Lunch  By Voucher At The Ah Meng Rest) - River Safari + 2 Boat Rides - Imm Outlet – Haji Lane
13.490.000 11/04 14/04 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
30/05 02/06  
14.990.000 30/04 03/05  
13.890.000 06/06 09/06 HK SQ (Khách Sạn 3 Sao)  
13/06 16/06  
20/06 23/06  
04/07 07/07  
11/07 14/07  
18/07 21/07  
25/07 28/07  
14.890.000 27/06 30/06  
SINGAPORE (4 ngày) - 1 NGÀY TỰ DO
Garden by the bay – Tháp Sư Từ Biển – Nhạc Nướcc – Madame Tussauds – Images Of Singapore  – 1 Ngày Tự Do
11.990.000 02/04 05/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
28/05 31/05  
04/06 07/06  
11/06 14/06  
18/06 21/06  
25/06 28/06  
12.990.000 30/04 02/05  
10.490.000 09/04 12/04  
16/04 19/04  
23/04 26/04  
07/05 10/5  
14/05 17/05  
21/05 24/05  
MALAYSIA –  SINGAPORE // SINGAPORE – MALAYSIA – IKO  (6 ngày)
Day Tour Genting, Garden by the Bay - Graden Cruiser -  S.E.A Aquarium, Vườn Chim Jurong, Nhạc Nước
14.990.000 03/04 08/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
28/04 02/05  
01/05 06/05  
29/05 03/06  
31/05 05/06  
21/06 26/06  
14.490.000 05/06 11/06  
07/06 12/06  
12/06 17/06  
14/06 19/06  
19/06 24/06  
26/06 01/07  
28/06 03/06  
MALAYSIA – SINGAPORE - IKO  (6 ngày)
Day Tour Genting, Garden by the Bay – Flower Dome -  S.E.A Aquarium - Vườn Chim Jurong - Nhạc Nước 
13.990.000 02/04 07/04 HK VN (Ks 3* tại SIN và 4* MAL)  
09/04 14/04  
18/04 22/04  
23/04 28/04  
09/05 14/05  
16/05 21/05  
23/05 28/05  
01/06 06/06  
04/06 09/06  
06/06 11/06  
09/06 14/06  
13.990.000 04/04 09/04  
14/05 19/05  
21/05 26/05  
02/06 07/06  
SINGAPORE - MALAYSIA  (6 ngày)
Daytour  Genting - Garden By The Bay - Flower Dome - Vườn Chim Jurong - Madame Tussauds - Đập Nước Nhân Tạo - Nhạc Nước 
14.990.000 16/04 21/04 HK VN (Khách Sạn 4 Sao)  
28/05 02/06  
03/06 08/06  
08/06 13/06  
MALAYSIA (4 ngày) 7.499.000 02/04 05/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
28/05 31/05  
5.999.000 09/04 12/04 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
16/04 19/04  
23/04 26/04  
07/05 10/05  
14/05 17/05  
21/05 24/05  
11/07 14/07 HK MH (Khách Sạn 3 Sao)  
18/07 21/07  
6.999.000 18/04 21/04 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
24/05 27/05  
8.999.000 30/04 03/05 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
7.999.000 30/04 03/05 HK AK (Khách Sạn 3 Sao)  
7.699.000 04/06 07/06 HK VJ (Khách Sạn 3 Sao)  
11/06 14/06  
18/06 21/06  
25/06 28/06  
25/07 28/07 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
MYANMAR (4 ngày)
Yangon – Bago – Golden Rock
14.990.000 30/04 03/05 HK VN (Khách Sạn 3-4 Sao)  
13.990.000 14/05 17/05  
13.690.000 04/06 07/06 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
09/07 12/07  
MYANMAR (4 ngày)
Yangon – Bago – Yangon (không có đi Golden Rock)
12.990.000 18/06 21/06 HK VN (Khách Sạn 3 Sao)  
30/07 02/08  
BRUNEI (4 ngày)
Brunei - Bandar Seri Begawan 
14.690.000 02/04 05/04 HK BI
(2 đêm KS 4* + đêm cuối ks 6 sao Empire) 
 
28/04 01/05  
18/06 21/06  
16/07 19/07  

14.990.000

28/04 01/05  
BALI – INDONESIA (4 ngày)
Hai Cruise - Bedugul
12.990.000 04/04 07/04 HK VN (Khách Sạn 4 Sao)  
18/04 21/04  
15.990.000 29/04 02/05  
30/04 03/05  
01/05 04/05  
12.990.000 23/05 26/05  
13.890.000 13/06 16/06  
20/06 23/06  
27/06 30/06  
04/07 07/07  
11/07 14/07  
18/07 21/07  
BALI – INDONESIA (4 ngày)
Có ½ Ngày Tự Do Mua Sắm Và Tăm Biển (Không Di Hai Cruise)
10.990.000 02/04 05/04 HK VJ (Khách Sạn 4 Sao)  
28/05 31/05  
04/06 07/06  
11/06 14/06  
18/06 21/06  
25/06 28/06  
11.990.000 30/04 03/05  
9.990.000 09/04 12/04  
16/04 19/04  
23/04 26/04  
07/05 10/05  
14/05 17/05  
21/05 24/05