Bảng giá tour đường xa 2020

Lịch và giá tour sẽ được cập nhật thường xuyên theo tình hình hàng không 

NĂM 2020 GIÁ (VNĐ) NGÀY ĐI NGÀY VỀ HÀNG KHÔNG THAM KHẢO TOUR
HOA KỲ (10 ngày)
New York – Washington DC Las Vegas – Los Angeles - Grand Canyon – San Diego
76.999.000 21/02 02/03 CX - Khách sạn 3*
27/3: hoa anh đào
Chi tiết
79.999.000 27/03 27/03 Chi tiết
HOA KỲ (10 ngày)
New York – Washington DC - Las Vegas – Los Angeles Universal Studios
76.999.000 16/04 26/04 CI/
CX
Khách sạn 3*
Chi tiết
79.999.000 25/04 05/05 Chi tiết
29/05 04/06 Chi tiết
03/06 12/06 Chi tiết
18/09 28/09 Chi tiết
81.999.0000 03/07 13/07 Chi tiết
  28/08 06/09  
HOA KỲ – BỜ ĐÔNG (7 ngày)
New York – Washington DC
59.999.000 26/03 01/04 CX
Khách sạn 3*
Hoa Anh Đào
Chi tiết

HOA KỲ – BỜ ĐÔNG (6 ngày)
New York – Washington DC 

53.999.000 29/05 03/06

CX
Khách sạn 3*

 

03/06 08/06  
28/08 02/09  
18/09 23/09  
57.999.000 03/07 08/07  
HOA KỲ – BỜ TÂY (7 ngày)
San Francisco – San Jose - Los Angeles  
58.999.000 31/03 06/04 CX
Khách sạn 3*
Chi tiết
53.999.000 30/04 06/05 Chi tiết
08/06 14/06  
02/09 08/09 Chi tiết
55.999.000 08/07 14/07 Chi tiết

HOA KỲ – BỜ TÂY (7 ngày)
Los Angeles – San Diego Shopping 

34.999.000 22/02 28/02

CI
CX*
Khách sạn 3*

Chi tiết
21/03 26/03  
28/04 03/05 Chi tiết
CANADA (ĐÔNG – TÂY) (11 ngày)
Vancouver – Toronto
99.999.000 04/06 14/06

CX
Khách sạn 3*

Chi tiết
104.999.000 09/07 19/07 Chi tiết
CANADA (BỜ TÂY) (6 ngày) - Vancouver  69.990.000 28/04 03/05

CX
Khách sạn 3*

Chi tiết
ÚC (5 ngày)
Sydney – Sydney Zoo – Blue Mt
37.990.000 16/06 20/06

VN
Khách sạn 3*

Chi tiết
36.990.000 29/07 02/08  

ÚC (5 ngày)
Sydney – Canberra – Hội hoa Floriade – Blue Mt

36.990.000 22/09 26/09 VN
Khách sạn 3*
 

ÚC (6 ngày)
Melbourne - Sydney (Puffing train, Scenic World)

48.990.000 17/04 22/04 VN
Khách sạn 3*
Chi tiết
04/06 09/06  
03/07 08/07  
ÚC (7 ngày)
Melbourne – Canberra – Sydney  Blue Mt - Helicopter
53.990.000 20/02 26/02

VN
Khách sạn 3*
*KH: 15 & 25/9 – Lễ hội hoa Floriade

 
05/03 11/03  
30/03 05/04 Chi tiết
29/05 04/06 Chi tiết
12/06 18/06 Chi tiết
07/08 13/08  
28/08 03/09  
15/09 21/09 Chi tiết
54.990.000 10/04 16/04 Chi tiết
60.990.000 27/04 03/05 Chi tiết
29/04 05/05 Chi tiết
55.990.000 25/09 01/10 Chi tiết
ÚC (7 ngày)
Melbourne – Canberra – Sydney  Mt Buller (núi tuyết) Helicopter
59.990.000 25/06 01/07 VN
Khách sạn 3*
 
24/07 30/07 Chi tiết
ÙC (7 ngày)
Melbourne – Canberra - Sydney (Puffing train, Scenic World)
47.990.000 25/03 31/03

SQ
Khách sạn 3*

 
30/05 05/06 Chi tiết
49.990.000 21/07 27/07 Chi tiết
48.990.000 17/06 23/06 Chi tiết
04/08 10/08 Chi tiết
ÚC (7 ngày)
Melbourne – Canberra - Sydney (Scenic World, Captain Cook Cruise)
47.990.000 30/05 05/06

SQ
Khách sạn 3*

Chi tiết
48.990.000 17/06 23/06 Chi tiết
NEW ZEALAND (7 ngày) Auckland 68.990.000 01/05 07/05 SQ
Khách sạn 3*
Chi tiết
01/07 07/07 Chi tiết
66.990.000 29/05 04/06 Chi tiết
15/06 21/06 Chi tiết
05/08 11/08 Chi tiết
NEW ZEALAND (9 ngày)
Queenstown - Auckland
84.990.000 15/07 23/07 SQ
Khách sạn 3*
Chi tiết
THỤY SỸ - Ý (8//9 ngày) 66.990.000 28/02 06/03

LX
QR*
Khách sạn 4*

Chi tiết
71.990.000 25/04 03/05  
PHÁP - THỤY SỸ – Ý (11 ngày)
TITLIS
87.990.000 28/03 07/04

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
86.990.000 25/06 05/07  
PHÁP - THỤY SỸ – Ý (11 ngày)
JUNGFRAU
89.990.000 29/04 09/05

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
28/05 07/06  
THỤY SỸ LIECHTENSTEIN - ĐỨC (11 ngày) 89.990.000 23/04 03/05

QR
Khách sạn 4*

 
Ý (7 ngày) 58.990.000 28/04 04/05

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
BẮC ÂU (12 ngày)
Na Uy – Đan Mạch – Thụy Điển -  Phần Lan
134.990.000 24/04 05/05

QR
Khách sạn 4*

 
PHÁP – BỈ – HÀ LAN - ĐỨC (10 ngày)

76.990.000

21/02 01/03 VN
Khách sạn 4*
 
78.990.000 27/05 05/06 Chi tiết
10/06 19/06 Chi tiết
24/06 03/07 Chi tiết
79.990.000 08/07 17/07 Chi tiết
22/07 31/07 Chi tiết
PHÁP – BỈ – HÀ LAN - ĐỨC (10 ngày) ***Keukenhof*** 77.990.000 25/03 03/04 VN
Khách sạn 4*
Chi tiết
15/04 14/04 Chi tiết
78.990.000 24/04 03/05 Chi tiết
PHÁP – BỈ – HÀ LAN (7 ngày) 59.990.000 31/03 06/04

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
60.990.000 26/04 02/05  
31/05 06/06  
PHÁP – BỈ – HÀ LAN (7 ngày) 59.990.000 17/06 23/06

SQ
Khách sạn 4*

Chi tiết
26/07 01/08  
ĐỨC - BỈ - HÀ LAN (6 ngày) ***Keukenhof*** 39.990.000 25/03 30/03

VN
Khách sạn 4*

Chi tiết
PHÁP - TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA (7 ngày)  104.990.000 27/04 08/05

EK//
TK
Khách sạn 4*

Chi tiết
12/06 23/06  
10/07 21/07  
18/09 29/09  
TRUNG ÂU (10 ngày)
Hungary – Slovakia – Áo - Cộng Hòa Séc
69.990.000 24/04 03/05

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
68.990.000 22/05 31/05 Chi tiết
BRUNEI - ANH (8 ngày) 59.990.000 27/03 03/04

BI
Khách sạn 4*

 
29/05 04/06  
19/06 26/06  
60.990.000 24/04 01/05  
NGA (10 ngày)
Moscow – Saint Petersburg
64.990.000 24/04 03/05

VN
Khách sạn 4*

 
70.990.000 29/05 07/06  
07/08 16/08  
72.990.000 24/07 02/08  
NGA (10 ngày)
Moscow – Saint Petersburg *** ĐÊM TRẮNG***
72.990.000 10/06 19/06

VN
Khách sạn 4*

 
03/07 12/07  
74.990.000 19/06 28/06  
NGA (9 ngày)
Moscow – Saint Petersburg
68.990.000 11/06 19/06

QR
Khách sạn 4*

 
NGA – VOLGA CRUISE (12 hoặc 13 ngày)
Moscow – Saint Petersburg
72.990.000 30/05 10/06

EK
QR**
Cruise 4*

 
09/07 20/07  
75.990.000 29/08 10/09  
76.990.000 14/06 25/06  

NAM PHI (8 ngày)
Johannesburg – Sun City Cape Town

69.990.000 29/04 06/05

SQ
Khách sạn 4*

 
MOROCCO (11 ngày)
Casablanca – Rabat Chefchaouen – Meknes – Fes Erfoud – Merzouga – Ait Benhaddou - Marrakech
64.990.000 19/10 29/10

TK
Khách sạn 4*

 
GEORGIA - AZERBAIJAN (8 ngày) 52.990.000 29/04 06/05

SQ
Khách sạn 4*

 
19/10 28/10  

DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Miracle Garden - Ice Coffee

28.990.000 04/03 08/03

TG
Khách sạn 4*

Chi tiết
18/03 22/03  

DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Ice Coffee

28.990.000 01/04 05/04

TG
Khách sạn 4*

Chi tiết
03/06 07/06  
19/06 23/06  
17/07 21/07  
29/07 02/08  
26.990.000 06/05 10/05 Chi tiết
20/05 24/05 Chi tiết
19/08 23/08  
02/09 06/09  
23/09 27/09  
UBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Ice Coffee
29.990.000 30/04 04/05

TG
Khách sạn 5*

Chi tiết

DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Yacht Cruise Miracle Garden – Golden Cake Cappuccino 

32.990.000 26/02 01/03

EK
Khách sạn 4*

 
34.990.000 11/03 15/03 Chi tiết
25/03 29/03 Chi tiết
08/04 12/04 Chi tiết
31.990.000 13/05 17/05 Chi tiết
27/05 31/05 Chi tiết
10/06 14/06 Chi tiết
24/06 28/06 Chi tiết

DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Yacht Cruise Miracle Garden – Golden Cake Cappuccino 

35.990.000 29/04 03/05 EK
Khách sạn 5*

Chi tiết

 THỔ NHĨ KỲ (9 ngày)

38.990.000 29/05 06/06

TK
Khách sạn 4 - 5*

Chi tiết
THỔ NHĨ KỲ (9 ngày) 38.990.000 31/03 08/04

TK
Khách sạn 5*

Chi tiết
24/04 02/05 Chi tiết
26/06 04/07 Chi tiết
25/09 03/10 Chi tiết
23/10 31/10 Chi tiết
39.990.000 24/07 01/08 Chi tiết
28/08 05/09 Chi tiết

 QATAR (5 ngày)

32.990.000 28/06 01/04

QR
Khách sạn 5*

 
30/04 01/05  

ẤN ĐỘ (7 ngày)
Delhi – Agra – Jaipur

27.990.000 21/02 27/02

VJ
Khách sạn 4*

 
06/03 12/03 Chi tiết
20/03 26/03 Chi tiết
03/04 09/04  
17/04 23/04  
01/05 07/05  
24.990.000 15/05 21/05  
29/05 04/06  
12/06 18/06  
26/06 02/07  

ROYAL CARIBBEAN (6 ngày)
QUANTUM OF THE SEAS Singapore – Penang – Phuket

Trọn gói: từ 25.990.000
Cabin only: từ 12.990.000

30/03 04/04

SQ

 

ROYAL CARIBBEAN (6 ngày)
QUANTUM OF THE SEAS Singapore – Phuket

Trọn gói: từ 27.990.000
Cabin only: từ 13.990.000

25/04 30/04 SQ  

ROYAL CARIBBEAN (5 ngày)
QUANTUM OF THE SEAS Singapore – Penang

Trọn gói: từ 24.990.000
Cabin only: từ 10.990.000

28/05 01/06 SQ Chi tiết

ROYAL CARIBBEAN (5 ngày)
VOYAGER OF THE SEAS Singapore – Port Klang - Phuket

Trọn gói: từ 28.990.000
Cabin only: từ 12.990.000

07/06 12/06 SQ Chi tiết