Bảng giá tour đường xa 2020

* Lịch và giá tour sẽ được cập nhật thường xuyên theo tình hình hàng không 
* Tour khởi hành từ Tp HCM

NĂM 2020 GIÁ (VNĐ) NGÀY ĐI NGÀY VỀ HÀNG KHÔNG THAM KHẢO TOUR
HOA KỲ (10 ngày)
New York – Washington DC Las Vegas – Los Angeles - Grand Canyon – San Diego
76.999.000 21/02 02/03 CX - Khách sạn 3*
27/3: hoa anh đào
Chi tiết
79.999.000 27/03 27/03 Chi tiết
HOA KỲ (10 ngày)
New York – Washington DC - Las Vegas – Los Angeles Universal Studios
76.999.000 16/04 26/04 CI/
CX
Khách sạn 3*
Chi tiết
79.999.000 25/04 05/05 Chi tiết
29/05 04/06 Chi tiết
03/06 12/06 Chi tiết
18/09 28/09 Chi tiết
81.999.0000 03/07 13/07 Chi tiết
28/08 06/09 Chi tiết
HOA KỲ – BỜ ĐÔNG (7 ngày)
New York – Washington DC
59.999.000 26/03 01/04 CX
Khách sạn 3*
Hoa Anh Đào
Chi tiết

HOA KỲ – BỜ ĐÔNG (6 ngày)
New York – Washington DC 

53.999.000 29/05 03/06

CX
Khách sạn 3*

Chi tiết

03/06 08/06 Chi tiết
28/08 02/09 Chi tiết
18/09 23/09 Chi tiết
57.999.000 03/07 08/07 Chi tiết

HOA KỲ – BỜ ĐÔNG (8 ngày)
Washington DC  - New York – Boston  

64.999.000 06/06 13/06 CX
Khách sạn 3*
 
69.999.000 04/07 11/07  
HOA KỲ – BỜ TÂY (7 ngày)
San Francisco – San Jose - Los Angeles  
58.999.000 31/03 06/04 CX
Khách sạn 3*
Chi tiết
53.999.000 30/04 06/05 Chi tiết
08/06 14/06 Chi tiết
02/09 08/09 Chi tiết
55.999.000 08/07 14/07 Chi tiết

HOA KỲ – BỜ TÂY (7 ngày)
Los Angeles – San Diego Shopping 

34.999.000 22/02 28/02

CI
CX*
Khách sạn 3*

Chi tiết
21/03 26/03  
28/04 03/05 Chi tiết
CANADA (ĐÔNG – TÂY) (11 ngày)
Vancouver – Toronto
99.999.000 04/06 14/06

CX
Khách sạn 3*

Chi tiết
104.999.000 09/07 19/07 Chi tiết
CANADA (BỜ TÂY) (6 ngày) - Vancouver  69.990.000 28/04 03/05

CX
Khách sạn 3*

Chi tiết
ÚC (5 ngày)
Sydney – Sydney Zoo – Blue Mt
37.990.000 16/06 20/06

VN
Khách sạn 3*

Chi tiết
36.990.000 29/07 02/08 Chi tiết

ÚC (5 ngày)
Sydney – Canberra – Hội hoa Floriade – Blue Mt

36.990.000 22/09 26/09 VN
Khách sạn 3*
 

ÚC (6 ngày)
Melbourne - Sydney (Puffing train, Scenic World)

48.990.000 17/04 22/04 VN
Khách sạn 3*
Chi tiết
04/06 09/06 Chi tiết
03/07 08/07 Chi tiết
ÚC (7 ngày)
Melbourne – Canberra – Sydney  Blue Mt - Helicopter
53.990.000 20/02 26/02

VN
Khách sạn 3*
*KH: 15 & 25/9 – Lễ hội hoa Floriade

 
05/03 11/03  
30/03 05/04 Chi tiết
29/05 04/06 Chi tiết
12/06 18/06 Chi tiết
07/08 13/08 Chi tiết
28/08 03/09 Chi tiết
15/09 21/09 Chi tiết
54.990.000 10/04 16/04 Chi tiết
60.990.000 27/04 03/05 Chi tiết
29/04 05/05 Chi tiết
55.990.000 25/09 01/10 Chi tiết
ÚC (7 ngày)
Melbourne – Canberra – Sydney  Mt Buller (núi tuyết) Helicopter
59.990.000 25/06 01/07 VN
Khách sạn 3*
Chi tiết
24/07 30/07 Chi tiết
ÙC (7 ngày)
Melbourne – Canberra - Sydney (Puffing train, Scenic World)
47.990.000 25/03 31/03

SQ
Khách sạn 3*

 
30/05 05/06 Chi tiết
49.990.000 21/07 27/07 Chi tiết
48.990.000 17/06 23/06 Chi tiết
04/08 10/08 Chi tiết
ÚC (7 ngày)
Melbourne – Canberra - Sydney (Scenic World, Captain Cook Cruise)
47.990.000 30/05 05/06

SQ
Khách sạn 3*

Chi tiết
48.990.000 17/06 23/06 Chi tiết
NEW ZEALAND (7 ngày) Auckland 68.990.000 01/05 07/05 SQ
Khách sạn 3*
Chi tiết
01/07 07/07 Chi tiết
66.990.000 29/05 04/06 Chi tiết
15/06 21/06 Chi tiết
05/08 11/08 Chi tiết
NEW ZEALAND (9 ngày)
Queenstown - Auckland
84.990.000 15/07 23/07 SQ
Khách sạn 3*
Chi tiết
THỤY SỸ - Ý (8/9 ngày) 66.990.000 28/02 06/03

LX
QR*
Khách sạn 4*

Chi tiết
71.990.000 25/04 03/05 Chi tiết
PHÁP - THỤY SỸ – Ý (11 ngày)
TITLIS
87.990.000 28/03 07/04

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
86.990.000 25/06 05/07 Chi tiết
PHÁP - THỤY SỸ – Ý (11 ngày)
JUNGFRAU
89.990.000 29/04 09/05

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
28/05 07/06 Chi tiết
THỤY SỸ LIECHTENSTEIN - ĐỨC (11 ngày) 89.990.000 23/04 03/05

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
Ý (7 ngày) 58.990.000 28/04 04/05

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
BẮC ÂU (12 ngày)
Na Uy – Đan Mạch – Thụy Điển -  Phần Lan
119.990.000 24/04 05/05

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
PHÁP – BỈ – HÀ LAN - ĐỨC (10 ngày)

76.990.000

21/02 01/03 VN
Khách sạn 4*
 
78.990.000 27/05 05/06 Chi tiết
10/06 19/06 Chi tiết
24/06 03/07 Chi tiết
79.990.000 08/07 17/07 Chi tiết
22/07 31/07 Chi tiết
PHÁP – BỈ – HÀ LAN - ĐỨC (10 ngày) ***Keukenhof*** 77.990.000 25/03 03/04 VN
Khách sạn 4*
Chi tiết
15/04 14/04 Chi tiết
78.990.000 24/04 03/05 Chi tiết
PHÁP – BỈ – HÀ LAN (7 ngày) 59.990.000 31/03 06/04

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
60.990.000 26/04 02/05 Chi tiết
31/05 06/06 Chi tiết
PHÁP – BỈ – HÀ LAN (7 ngày) 59.990.000 17/06 23/06

SQ
Khách sạn 4*

Chi tiết
26/07 01/08  
ĐỨC - BỈ - HÀ LAN (6 ngày) ***Keukenhof*** 39.990.000 25/03 30/03

VN
Khách sạn 4*

Chi tiết
PHÁP - TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA (7 ngày)  104.990.000 27/04 08/05

EK//
TK
Khách sạn 4*

Chi tiết
12/06 23/06  
10/07 21/07  
18/09 29/09  
TRUNG ÂU (10 ngày)
Hungary – Slovakia – Áo - Cộng Hòa Séc
69.990.000 24/04 03/05

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
68.990.000 22/05 31/05 Chi tiết
BRUNEI - ANH (8 ngày) 59.990.000 27/03 03/04

BI
Khách sạn 4*

 
29/05 04/06  
19/06 26/06  
60.990.000 24/04 01/05  

THỤY SỸ (7 ngày)
Zurich – Lucerne – Zenmatt  Matterhorn - Gevena 

69.999.000 29/05

04/06

EK
Khách sạn 4*
Chi tiết
22/06 28/06 Chi tiết
14/07 20/07 Chi tiết
31/08 06/09 Chi tiết
28/09 04/10 Chi tiết
NGA (10 ngày)
Moscow – Saint Petersburg
64.990.000 24/04 03/05

VN
Khách sạn 4*

Chi tiết
70.990.000 29/05 07/06 Chi tiết
07/08 16/08 Chi tiết
72.990.000 24/07 02/08 Chi tiết
NGA (10 ngày)
Moscow – Saint Petersburg *** ĐÊM TRẮNG***
72.990.000 10/06 19/06

VN
Khách sạn 4*

Chi tiết
03/07 12/07 Chi tiết
74.990.000 19/06 28/06 Chi tiết
NGA (9 ngày)
Moscow – Saint Petersburg
68.990.000 11/06 19/06

QR
Khách sạn 4*

Chi tiết
NGA – VOLGA CRUISE (12 hoặc 13 ngày)
Moscow – Saint Petersburg
72.990.000 30/05 10/06

EK
QR**
Cruise 4*

 
09/07 20/07 Chi tiết
75.990.000 29/08 10/09 Chi tiết
76.990.000 14/06 25/06  

NAM PHI (8 ngày)
Johannesburg – Sun City Cape Town

69.990.000 29/04 06/05

SQ
Khách sạn 4*

Chi tiết
08/07 15/07  
MOROCCO (11 ngày)
Casablanca – Rabat Chefchaouen – Meknes – Fes Erfoud – Merzouga – Ait Benhaddou - Marrakech
64.990.000 27/04 07/05

TK
Khách sạn 4*

Chi tiết
19/10 29/10 Chi tiết
GEORGIA - AZERBAIJAN (8 ngày) 52.990.000 29/04 06/05

SQ
Khách sạn 4*

Chi tiết
19/10 28/10 Chi tiết

DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Miracle Garden - Ice Coffee

28.990.000 04/03 08/03

TG
Khách sạn 4*

Chi tiết
18/03 22/03  

DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Ice Coffee

28.990.000 01/04 05/04

TG
Khách sạn 4*

Chi tiết
03/06 07/06 Chi tiết
19/06 23/06 Chi tiết
17/07 21/07 Chi tiết
29/07 02/08 Chi tiết
26.990.000 06/05 10/05 Chi tiết
20/05 24/05 Chi tiết
19/08 23/08 Chi tiết
02/09 06/09 Chi tiết
23/09 27/09 Chi tiết
DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Ice Coffee
29.990.000 30/04 04/05

TG
Khách sạn 5*

Chi tiết

DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Yacht Cruise Miracle Garden – Golden Cake Cappuccino 

32.990.000 26/02 01/03

EK
Khách sạn 4*

 
34.990.000 11/03 15/03 Chi tiết
25/03 29/03 Chi tiết
08/04 12/04 Chi tiết
31.990.000 13/05 17/05 Chi tiết
27/05 31/05 Chi tiết
10/06 14/06 Chi tiết
24/06 28/06 Chi tiết

DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)
Tháp Khalifa – Yacht Cruise Miracle Garden – Golden Cake Cappuccino 

35.990.000 29/04 03/05 EK
Khách sạn 5*

Chi tiết

DUBAI – ABU DHABI IKO (5 ngày) 22.990.000 18/03 22/03 EK
Khách sạn 4*
 

DUBAI – ABU DHABI (5 ngày)

Tháp Khalifa – Miracle Garden
24.990.000 25/03 29/03 EK
Khách sạn 5*
 

THỔ NHĨ KỲ (9 ngày)

38.990.000 29/05 06/06

TK
Khách sạn 4 - 5*

Chi tiết
THỔ NHĨ KỲ (9 ngày) 38.990.000 31/03 08/04

TK
Khách sạn 5*

Chi tiết
24/04 02/05 Chi tiết
26/06 04/07 Chi tiết
25/09 03/10 Chi tiết
23/10 31/10 Chi tiết
39.990.000 24/07 01/08 Chi tiết
28/08 05/09 Chi tiết

 QATAR (5 ngày)

32.990.000 28/06 01/04

QR
Khách sạn 5*

 
30/04 01/05  

ẤN ĐỘ (7 ngày)
Delhi – Agra – Jaipur

27.990.000 06/03 12/03

VJ
Khách sạn 4*

Chi tiết
20/03 26/03 Chi tiết
03/04 09/04  
17/04 23/04  
01/05 07/05  
24.990.000 15/05 21/05  
29/05 04/06  
12/06 18/06  
26/06 02/07  
28.990.000 29/04 0505 SQ
Khách sạn 4*
 

ROYAL CARIBBEAN (6 ngày)
QUANTUM OF THE SEAS Singapore – Penang – Phuket

Trọn gói: từ 25.990.000
Cabin only: từ 12.990.000

30/03 04/04

SQ

 

ROYAL CARIBBEAN (6 ngày)
QUANTUM OF THE SEAS Singapore – Phuket

Trọn gói: từ 27.990.000
Cabin only: từ 13.990.000

25/04 30/04 SQ  

ROYAL CARIBBEAN (5 ngày)
QUANTUM OF THE SEAS Singapore – Penang

Trọn gói: từ 24.990.000
Cabin only: từ 10.990.000

28/05 01/06 SQ Chi tiết

ROYAL CARIBBEAN (5 ngày)
VOYAGER OF THE SEAS Singapore – Port Klang - Phuket

Trọn gói: từ 28.990.000
Cabin only: từ 12.990.000

07/06 12/06 SQ Chi tiết

MALDIVES (5 ngày)
CENTARA GRAND RESORT 

3 Beach Villa
57.990.000

1 Beach + 2 WaterVilla
61.990.000

3 Water Villa
63.990.000

29/04 03/05 SQ
Khách sạn 5*
 

MALDIVES (5 ngày)
ANANTARA DHIGU RESORT 

3 Beach Villa
65.990.000

1 Beach + 2 WaterSuite
72.990.000

3 Water Suite
74.990.000

29/04 03/05 SQ
Khách sạn 5*
 

MALDIVES (5 ngày)
FAIRMOND SIRRU FEN FUSHI 

1 Sup + 2 Water Villa
68.990.000

29/04 03/05 SQ
Khách sạn 5*
 
66.990.000 27/05 31/05  
17/06 21/06  
08/07 12/07  

MALDIVES (5 ngày)
CENTARA GRAND RESORT 

3 Beach Villa
52.990.000

1 Beach + 2 WaterVilla
56.990.000

3 Water Villa
59.990.000

27/05 31/05 SQ
Khách sạn 5*
 
17/06 21/06  

MALDIVES (5 ngày)
ANANTARA DHIGU RESORT 

3 Beach Villa
49.990.000

1 Beach + 2 WaterSuite
56.990.000

3 Water Suite
59.990.000

27/05 31/05 SQ
Khách sạn 5*
 
17/06 21/06  

MALDIVES (5 ngày)
CENTARA GRAND RESORT 

3 Beach Villa
53.990.000

1 Beach + 2 WaterVilla
57.990.000

3 Water Villa
60.990.000

08/07 12/07 SQ
Khách sạn 5
 

MALDIVES (5 ngày)
ANANTARA DHIGU RESORT 

3 Beach Villa
50.990.000

1 Beach + 2 WaterSuite
57.990.000

3 Water Suite
60.990.000

08/07 12/07 SQ
Khách sạn 5