Phú Thọ

Du lịch về miền Đất Tổ tỉnh Phú Thọ

Image

Du lịch về nguồn [Đền Hùng - Thưởng thức " Hát Xoan" - Hồ Thác Bà - ATK - Hang Phượng Hoàng]

TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội | Phú Thọ

- Tham quan khu di tích Đền Hùng - một quần thể kiến trúc thâm...
Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Đi về bằng máy bay

Image

Du lịch về miền Đất Tổ [Đền Hùng - Thưởng Thức " Hát Xoan" - Vườn Quốc Gia Xuân Sơn - Đường Lâm - Làng Tranh Đông Hồ]

TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội | Phú Thọ

- Tham quan khu di tích Đền Hùng - một quần thể kiến trúc thâm...
Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Đi về bằng máy bay