Tìm kiếm:

Phụ Thu Tour Hà Giang

Giá từ

250.000

- Áp dụng đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài (phí xin giấy phép đi lại vùng biên giới)
Visa nhập cảnh Lào

Giá từ

1.350.000

- Phụ thu Visa nhập cảnh vào Lào: 1.350.000 đ/ khách. - Áp dụng cho tất cả các khách có hộ chiếu (Passport) nước ngoài (trừ các...
Visa nhập cảnh tại Campuchia

Giá từ

950.000

- Phụ thu Visa nhập cảnh vào Campuchia - áp dụng cho khách mang hộ chiếu nước ngoài (trừ các quốc tịch sau: Việt Nam, Lào,...